Skontaktuj się z nami!

Komu Pomagamy

Fundacja Legal Protection powstała z pragnienia pomagania osobom poszkodowanym.

Naszym głównym celem:

  • Udzielenie pomocy społecznej rodzinom i osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
  • Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu poprawę świadomości na temat zagrożeń zdrowia i życia.
  • Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.
  • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.